Форензік послуги та корпоративна безпека Проведення фінансових розслідувань та перевірка дотримання вимог чинного законодавства

ФОРЕНЗІК ПОСЛУГИ ТА
КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКАФОРЕНЗІК ПОСЛУГИ ТА КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА

Проведення фінансових розслідувань та перевірка дотримання вимог чинного законодавства (комплаєнс)


Мета корпоративної безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому. Допомагаємо виявити можливі ризики на момент укладення договору інвестування грошових коштів або при придбанні нових компаній, а також стягнення коштів при виявленні фактів шахрайства.


Спеціалісти нашої Агенції проводять фінансові розслідування та перевірку дотримання вимог чинного законодавства (комплаєнс) відповідно до цілей та завдань у сфері управління ризиками компанії незалежно від галузі.


Напрямки:

Аудит наявності ризиків фінансового шахрайства, комплаєнс

Розробка дієвих заходів протидії фінансового шахрайства з врахуванням специфіки фінансово-господарської діяльності підприємства;


Фінансові розслідування (форензік)

Проводяться з метою попередження та виявлення слідів корпоративного шахрайства, оцінки фінансових втрат, які отримує підприємство унаслідок незаконного привласнення та розтрати його активів;


Перевірка персоналу (Background check)

Перевірка здійснюється за наступними напрямками:

  • забезпечення безперебійності роботи бізнесу (Агентство несе відповідальність за дотримання договірних зобов'язань перед клієнтом);
  • перевірка претендентів при працевлаштуванні, з метою виявлення можливих загроз і ризиків для організації;
  • забезпечення безпеки в ході виконання працівниками посадових обов'язків;
  • попередження витоку інформації, що є комерційною таємницею, або нанесення компанії економічного збитку в разі звільнення працівника.

Підбір персоналу організації здійснюється відповідно до вимог, що пред'являються до кожної вакантної посади, з урахуванням особистісних якостей, професійних навичок і умінь претендента. Метою перевірки кандидата на працевлаштування, зібрати максимально можливу кількість додаткових відомостей, що дозволить мінімізувати можливість нанесення їм після працевлаштування шкоди компанії.

Перевірка кандидатів при прийомі на роботу орієнтована на з'ясування наступних питань:

  • притягнення до кримінальної відповідальності за правопорушення на колишніх місцях роботи, пов'язані з фінансовою або іншою діяльністю;
  • звільнення кандидата з попередніх місць роботи на підставі фінансових чи інших порушень, яким офіційно не дали розголосу;
  • чи не працював кандидат в організаціях, які практикують «тіньові» схеми бізнесу;

Особливу увагу при забезпеченні безпеки в ході виконання працівниками посадових обов'язків приділяється тим категоріям, якими можуть бути вчинені неправомірні дії, завдано шкоди економічній безпеці організації (співробітники, що працюють з договорами, бухгалтерський склад, особи, які мають право розпорядження бланками та печатками, співробітники інформаційно-технічного відділу, персонал, що має доступ до комерційної таємниці).

При перевірці даних з метою попередження витоку інформації, що є комерційною таємницею приділяється особлива увага кадровому складу тих підрозділів, в яких зосереджені або зберігаються матеріальні цінності, а також документи, в яких містяться конфіденційні відомості.


Аналітика даних в електронній формі (Big Data Analytics)

Автоматизація зіставлення корпоративних даних, цифрових доказів.