Оцінка та аудит ризиків безпеки Захист підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз

ОЦІНКА ТА АУДИТ РИЗИКІВ БЕЗПЕКИОЦІНКА ТА АУДИТ РИЗИКІВ БЕЗПЕКИ

Захист підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз


Умови ринкової конкуренції, кризові явища в економіці та пов’язані з цим процеси, а також перерозподіл ринків збуту викликали появу та розвиток агресивних методів ведення бізнесу, а саме шахрайство, підкуп, рейдерство тощо. В умовах, що склалися, керівникам підприємств необхідно відстежувати негативні тенденції ринку, контролювати процеси, що здійснюються у зовнішньому та внутрішньому середовищі, більш уважно стежити за показниками діяльності власного підприємства, ініціативами конкурентів, якістю підбору ділових партнерів та багатьма іншими чинниками, що забезпечують безпеку бізнесу.


Захищеність підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз, а також факторів дестабілізації, дає змогу реалізувати основні комерційні інтереси організації та досягати поставлених перед бізнесом цілей.


Напрямки:

Моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища

Виявлення джерел ризику і корегування відомих факторів – умов, які можуть викликати та спричинити невизначеність результатів здійснення господарської діяльності;


Огляд і оцінка організаційної структури безпеки підприємства

Вироблення та надання обґрунтованих рішень забезпечення безпеки, виробництва, продукції та захист комерційної, промислової, фінансової, ділової та іншої інформації, незалежно від її призначення і форми при всій різноманітності можливих каналів її розповсюдження та різноманітних дій конкурентів;


Проектування і розробка системи безпеки

Включає весь комплекс робіт, починаючи з формування технічного завдання, обстеження об'єкта та підготовки проектно-кошторисної документації, до монтажу, пуско-налагоджувальних робіт та введення в експлуатацію;


Аутсорсинг (outsourcing) охоронних послуг на підприємстві

Повна або часткова передача функцій обслуговування і управління системою економічної, юридичної, технічної, інформаційної та фізичного захисту спеціалістам нашого Агентства;

Переваги:

  • забезпечення безперебійності роботи бізнесу (Агентство несе відповідальність за дотримання договірних зобов'язань перед клієнтом);
  • можливість повної концентрації на основному виді діяльності компанії;
  • мінімізація власних ризиків, в результаті виконання завдань професіоналами нашого Агентства;
  • рівень робіт, які виконує група фахівців нашого Агентства, вище пропонованого одним штатним співробітником;
  • істотна економія на: фонд заробітної плати і її оподаткування, надання та оплати лікарняних і відпусток, облаштуванні робочого місця, підвищення кваліфікації фахівців.


Аудит внутрішньої безпеки

Визначення стану захисту підприємства від загроз, та їх можливого негативного впливу на функціонування та розвиток підприємства;


Зовнішній аудит безпеки

Визначення деструктивних чинників і обставин, дія яких може впливати на результати фінансово-господарської діяльності.